24 υjeçarja u mαrtua per letra ne Gjermani, por u tr.oηdit kur zbυIoi te verteten per bυrrin e saj

Bukuroshes 24 vjeçare i ra në sy ai pasi që kishte mak.inën e ve.çantë në Gostivar dhe që bi.nte në sy. Rrëf.imi është i sho.qes së vajzës pr.ota.goniste, e cila e kishte sho.qëruar ate edhe në ditët e njo.hjes me Gazin. Ata u pël.qyen dhe Gazi kërkoi të fe.jo.hen dhe menjëherë të martohen. Shoqja ime pranoi këtë dhe muha.betin bashkë me mua e h.pëm në familje. Babai pranoi dhe i tha që të thë.rras djaloshin bashkë me familjen për tu nj.oftuar. Ato ditë kishte lumturi dhe gëzim në familje. Por edhe shoqja ime Maki, ishte e lum.tur. Por shpesh ajo ishte e çme.ndur pas një a.ktor.i të një seriali të njohur turk „Dashuri e hu.mbur“. Ajo më tregonte se aktor.in e shihte në ënd.ërr dhe e donte ta kishte e ta pre.kte. Kaluan dasma e cere.mon.itë dhe Maki shkoi në Gjermani bashkë me Gazin. Dëgj.ohesha në tel.efon, shkruaja në fa.ceb.ook dhe gjithçka më thoshte se shkon mirë..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*