A PO JU FlSHKËLLEJNË VESHËT? JA ÇFARË DO TË THOTË BILBILI QË DËGJOJMË NË VESH. DUHET PATJETËR TË BËNl KËTË…

A PO JU FlSHKËLLEJNË VESHËT? JA ÇFARË DO TË THOTË BILBILI QË DËGJOJMË NË VESH. DUHET PATJETËR TË BËNl KËTË…

Dëgjimi i një fishkëllimi të vazhdueshëm në vesh, tringëllimë në vesh, nuk është vetëm i bezd isshëm, por edhe një pengesë për pjesën tjetër normale të trurit tonë.

Bilbilat që disa prej nesh vazhdimisht dëgjojnë në vesh, e cila quhet tringëllimë kro nike, fillon nga një zonë specifike e trurit dhe i pe ngon ata që vua jnë prej saj të pus hojnë siç duhet.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*