“Ata i kanë lanë familjet, për me na mbrojt neve”, Ky është 8-vjeçari që rr ëmbeu ze mrat e të gjithë shqiptarëve me gje stin e tij bu jar

‘Ata i kanë lanë familjet, për me na mbr ojt neve’ – ky është 8-vjeçari që rr ëmbeu z emrat e të gjithë shqiptarëve me gj estin e tij bu jar ‘Ata i kanë lanë familjet, për me na mbr o jt neve’ – ky është 8-vjeçari që rr ëmbeu ze mrat e të gjithë shqiptarëve me gj e s tin e tij bujar ky esht djaloshi qe po i derdon buke p oliceve ne mes te nates!!

Ata i kanë lanë familjet, për me na mbr ojt neve’ – ky është 8-vjeçari që rr ëmbeu z emrat e të gjithë shqiptarëve me gj estin e tij bu jar ‘Ata i kanë lanë familjet, për me na mbr o jt neve’ – ky është 8-vjeçari që rr ëmbeu ze mrat e të gjithë shqiptarëve me gj e s tin e tij bujar ky esht djaloshi qe po i derdon buke p oliceve ne mes te nates!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*