“Burrat shqíptarë nuk më pè rbállojnë dot…”/ Há bít òp ínionistjá e fámshme shqíptare

“Burrat shqíptarë nuk më pè rbállojnë dot…”/ Há bít òp ínionistjá e fámshme shqíptare

Bèsoj se e njíhni që të gjithë sepse ajo është e fámshme në vendin tonë që shumë e dù an për më nyrën e të th è nit të gjë rave “t ùll fa re”, por ka dhe të tjerë që nuk e dù an.
Zhaklina Lèkatári është e njohur për pù blikun shqiptar për ínfòt dhe dijet që ajo ka në lí dh jè me ed ùkímin e ma rrdhènieve íntíme, gjë që në vendin tònë mb è t et ende një tá bu.

Ajo njihet dhe për pr òfesíonin e saj si ga zetare, ák tíviste dhe dr èjtuese e bl ò g ut të s aj prej shumë vitesh, të quá jtur “T á b ù”.
E ftuar së fùndmi në “Natë me Aùlònën”, ajo zb ù lo i se ka një kohë të gj atë që nuk është në një má rrëdhënie, dhe shtòi se shk ák i kësaj është fa kti se “ajo i tr è mb burrát.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*