Dhendri me ore te tera ne dhome me vajzen, ja çfare i ben vjehrri nga Tirana…!!

Një emi gra nt i cili prej 3 javësh është fej uar me një vajzë e cila jeton në Tu finë (periferi të Tiranës) duket se është bërë i bez dis shëm për vje hrrin dhe vje hrrën pasi shkon tre herë në ditë në shtëpinë e tyre. Sipas gazetares së “Al do Mor ning Show”, vje hrri nuk do që dh ëndri të shkojë shpesh në sht ëpinë e tij pasi qëndron në një dh omë me vajzën për orë të tëra saqë ai dety rohet të fi kë aut om atin për t’i nxje rrë jash të..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Gazetarja tha se e gjithë kjo ndodh pasi vje hrri nuk e lejon vajzën që të shkojë në shtë pinë e dhë ndrit. “Vetëm 3 javë pas fejese, dhë ndri emig rant i cili ishte njohur me mbl esëri me nusen e tij e cila jeton në Tufinë ka filluar t’i pë lqejë shumë nusja dhe shkon tre herë në ditë tek familja e vj ehrrit që të qëndrojë me të.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*