“Do ng elem si femra më e bukur dhe më e mençur në hi storinë e popullit Shqiptarë”

Një ur i m të v eçantë ajo ka ma rrë nga ba shkëshorti i saj Naim Abazi dhe djali i tyre, Platori. “E da shur Mihrije , e da shur mam, duam të të themi se ti je ku ptimi i j etës sonë , je pë rmbajtja je da shuria je sht y lla , je ën dë r ra, je ngj y ra dhe mr ekullia, qe je ten na e bene te bukur !LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Nuk ka fjale , as shkronja me te cilat do te ta thonim sa te duam dhe sa te lu mtur jemi qe te kemi ! Ge zuar D itelindjen ! Platori & Naimi”- ka shkruar Naimi dhe Platori për Mihrien.E shohim pothuajse çdo ditë në televizione dhe rrj e te so ciale.
LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*