E reja nga Tirana HABlT me k.erkesat e veçαηta, ja çfare duhet t’e pIotesοje nje djaIe per Iidhje s.eriοze

Vitet e fundit thuhet që termi “das.huri pa kus.hte” nuk ekz.iston dhe është diçka që i përket të së kaluarës.Kjo gjë mund të vërtetohet më së miri nga shumica e të rinjve në vendin tonë, të cilët me të drejtë ose jo, kanë pretendime dhe kr.itere për partnerin/partneren që do të kenë në krah..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*