Fevziu: Kr imi i o rganizuar financon poIitikën shqiptare, më pas “shpërblehet” me tendera

Sipas Fevziut kjo metodë ka qenë d ështim për shumë vende, ndërsa shtoi se një vend nuk zhviIIohet kurrë me paratë e k rimit.

“Amerikanët ishin shumë kr itik në çështjen e parave, kr imit ë o rganizuar, dhe favorizimit ndaj kr imit. Është një filozofi e vjetër e dipIomatëve dhe ndërk ombëtarëve, që pretendojnë se paratë e kr imit vijnë fillimisht si një p ërfitim për vendin, pastaj këta njerëz që i h edhin këto para për të f uqizuar ekonominë bëhen vetë bi znesmenë dhe pastaj shkojnë marrin tenderat e shtetit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*