“Me vjen t υrp nga vetja qe jam shqiptare”, vajza ne lot-Fati me ndihmoi qe u martova me nje Italian

“Paragj ykími është një qëndrim i pabazuar, një mënyrë mendimi e ngu rtë dhe zakonisht nega tíve ndaj dikujt e diçkaje”.Ky është pë.rkufizimi më i plotë sipas socí.ologëve dhe p.sí.ko logëve për par.agj.y kímin, fenomen i cili në vendin tonë manifestohet gjerësisht.Një grua nga Shqipëria ka ndarë një histori të sajën në redaksinë tone, ku tregon se si miku i saj italian t.allej me vendin tonë, por edhe me femrat në moshën mbi 45-vjeçe. Sipas qytetares,
LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

italiani kishte ardhur të viz.itonte Beratin dhe ajo e ka sho.qëruar, por paragj ykímet dhe ofe ndimet e tij ndaj grave shqiptare linin vër.tetë për të dësh.iruar.Ajo tre.gon më tej se i tha mikut të saj se femrat sh.qiptare janë të vu ajtura pasi marrin rroga qes.harake dhe nëp.ërkëmben.
LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*