Shum bëri gabim gruaja nuk e pastroi rimelin për 25 vjet, gruaja zbulon diçka të tm.errshme në sy /VIDEO

Një grua për pak sa nuk hu mbi shikimin pasi nuk e kishte hequr rimelin nga sytë për 25 vjet, duke bërë që copëzat e zeza të mblidheshin nën qepallat e saj.

Theresa Lynch, 50 vjeç nga Sidney, kërkoi nd ih më mjek ës ore pasi sytë i ishin ac ar u ar dhe kishte një ndjesi të pakën ds hm e nën qëpallat e tyre. Lynch u sh ok ua kur mje k ët zbuluan masa të ngurtësuara nën qepallat e saj. Copëzat përbënin rre z ik ser ioz për shikimin e saj dhe m je kë ve iu deshën 90 minuta për t’i larguar ato.

Imazhet e tm errs h me tregojnë rre zi qet që vijnë kur rimeli nuk hiqet nga sytë për një natë. Dr Robaei, e cila ka botuar një studim mbi rastin e Theresës, tha se ajo kurrë nuk kishte parë ndonjë gjë të tillë dhe se pacientja e saj kishte vënë në rre z ik shikimin. Ajo tha se rasti duhej të shërbente për rritur ndë r gjegjë sim in për r rez i qet e fshehura në produktet e përditshme të bukurisë dhe estetikës.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*